Novinky

Pokračovací kurz Ladičky II

Na tomto kurzu, který je určen nejen pro ty, kteří absolvovali seminář Ladičky I ale i pro ty z vás, kteří se s ladičkami nějakou dobu seznamují nebo pracují a chtěli by si rozšířit své vědomosti a dovednosti v práci s nimi. 

Budeme probídat hlavně sady ladiček a jejich praktické využití v našem životě nebo v terapeutické praxi.

• Harmonické solární • Solfeggio sada • Mozkové vlny• Fibonacciho posloupnost• Andělské ladičky

Budu se těšit na setkání

MUDr. Monika Waksmundská

Kapka pro život 

Země se probouzí, nalaďte se na ní...

Země se probouzí, nalaďte se na ní

Naše Země má svůj vlastní rytmus, frekvenci známou jako Schumannova rezonance. Je pojmenovaná podle svého objevitele, německého fyzika W.O. Schumanna, který objevil frekvenci elektromagnetického pole Země vznikající mezi povrchem a ionosférou. Frekvence jejíž hodnota je průměrně 7,83 Hz a je „náhodou“ shodná s lidskými mozkovými vlnami na pomezí vln alfa a theta.

Pokud budeme rezonovat s touto frekvencí, můžeme získat napojení na energetické pole Země, rozšířit své vědomí pro větší rozsah vnímání informací, přispět ke zlepšení svého zdraví a pohody. Je možné, že toto vibrační pole je kosmickým nositelem informačních vln.

V dnešní době se může zdát, že moderní technologie, styl a hodnoty uspěchaného života, nás od Země vzdalují. Chybí nám uzemnění.

Díky ladičkám Gaia frekvence od Jonathana Goldmana se může každý z nás napojit velmi snadno na tep naší matky Země. Její frekvenci sice normálně neslyšíme, ale vhodně zvolená dvojice ladiček při poslechu či po přiložení na tělo vytváří efekt binaurálního rytmu a celým naším tělem je přijímána a díky rezonanci a vyladění nás s energií Země opět spojuje.

Dopřejte si spojení se Zemí a její léčivou energií v podobě ladiček Gaia brain tuner vhodných pro poslech u uší nebo Gaia body tuner vhodných pro práci na těle.

Harmonie pro tělo v podobě ladiček 128 a 192 Hz – perfektní kvinta se závažím

Jeden z častých dotazů na seminářích nebo v rámci mailových komunikací je směřován k zodpovězení otázky, jaké je přesné využití ne tolik známé ladičky 192 Hz se závažím.

Jedna z úžasných vlastností této ladičky je, že jí můžeme kombinovat s ladičkou Otto 128 Hz a dosáhnout tak stejných účinků, jako s naší známou a oblíbenou sadou CG, ale v tomto případě s ladičkami se závažím tvořící rovněž kvintu CG. 

Sada CG bez závaží je určena hlavně pro poslech u uší a pro práci kolem těla. Dvojice CG se závažím (192 Hz a 128 Hz) vytváří silnější vibrace, které se nožkou přenáší do těla a pomáhají jej přivést do rovnováhy,

Velmi často se tak při práci využívá jak sada CG, tak kombinace ladiček 192 a 128  a dosahuje se tak rychle výrazných účinků jak na úrovni fyzické, tak na úrovni energetické.

Ať vám ladění přináši zdraví, radost a harmonii.

MUDr.Monika Waksmundská

Sada ladiček "Andělé"...

Sada Andělské ladičky, která je tvořena třemi ladičkami velmi vysokých frekvencí, má trochu záhadný a tajemný název. Neovlivňuje nic konkrétního na těle či v našem biopoli, ale napojuje nás do říše vyššího vědomí, intuice a vědění. Pokud nasloucháme tónům těchto ladiček, dostáváme se mimo náš čas a prostor.

Ladičky rozezní naše lebeční kosti a  otevírají dveře mysli do vyšších úrovní, ladí nás do meditačního nastavení. Díky propojení s duchovním světem nám mohou přinášet potřebné vize a poznání.

Jejich frekvence jsou velmi vysoké (4096, 4160, 4225 Hz) a lze je cítit nejen jako vibrace v celé naší hlavě, ale i kolem nás, kdy se prostor stává energeticky čistým, jakoby křišťálovým.

Při rozeznění ladiček o sebe budete zahaleni do spršky jasných kapek vibrací, které se snáší jako průzračná voda.

Ladička s frekvencí 4096 nese označení Křišťálová a je možné s ní pracovat i samostatně ve spojení s křišťálem vybroušeným do jednoho hrotu. Pokud rozezníme ladičku jemným úderem na bazi křišťálu, soustředíme zvuk jako léčivý paprsek, který nasměrujeme na místo na těle, které chceme ovlivnit.

Tyto ladičky jsou báječným pomocníkem pro klidný spánek. Stačí párkrát rozeznít před usnutím a zahalit se do jiskřivých a očistných tónů….

Festival "Ve společném poli" Ostrava

Moc ráda se opět vydám do Ostravy na tento jedinečný festival. Budu se těšit na setkání s vámi... :)

Tajemství ukryté v solfeggio frekvencích

Na internetu lze vyhledat mnoho informací o solfeggio frekvencích. Ne vždy jsou informace úplně přesné. Pojďme se tedy podívat, jak to s těmito frekvencemi doopravdy je a jak nám mohou být prospěšné.

Solfeggio pochází od slova solfege. Ve slovníku najdeme po slovem solfege či solfeggi vysvětlení, že se jedná o solmizační slabiky pro studium zpěvu. Solmizace je vyjádření not pomocí slabik, tak jak si možná někteří pamatují z hodin zpěvu (do, re, mi, …etc.)

Na slově solfeggio tedy není nic mystického, název není spojen pouze s frekvencí těchto ladiček. Můžeme vzít jakoukoliv stupnici, označit noty slabikami a můžeme nazvat solfeggio.

Pravdou je, že sada ladiček označovaná jako solfeggio má velmi silný potenciál v působení na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, na úrovni mysli i duševně duchovní.

Původní sestava frekvencí obsahovala 6 frekvencí, jejich historie sahá daleko do starověku, bývají spojovány s gregoriánskými chorály a jejich vysoce léčivým potenciálem v období 10.století, ale možná jsou mnohem starší. Jsou spojeny se slabikami počátečních vět z Chvalozpěvu Jana Křtitele – Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La (396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz)

Další tři frekvence (174, 285 a 963 Hz) přibyly díky panu Leonardu Horowitzovi, jehož kniha The Healing Code of the Biological Apocalypse, kterou napsal společně s Dr. Josephem Puleo, přitáhla k solfeggio frekvencím opět pozornost.

Mezi frekvence solfeggio řady patří známá a často citovaná a používaná frekvence 528 Hz, označovaná také jako DNA, spojovaná s „opravou DNA“, na kterou lze spíše nahlížet jako na optimalizaci prostředí pro ideální fungování naší DNA díky strukturalizaci vody v buňkách vlivem této frekvence, díky čemuž se buňky snadno zbavují toxinů.

Někteří terapeuté spojují frekvence solfeggio s čakrami (396 s kořenovou, 417 se sakrální, atd), nicméně jejich účinek je mnohem komplexnější, nemusí být tak striktně vázán na čakry co do frekvence a přesného spojení s čakrovými místy. Tyto ladičky mají pozitivní a hluboký efekt na celé tělo. Byla by velká škoda limitovat se v jejich užívání pouze soustředěním na určitou čakru či na jeden konkrétní účinek. V různých kombinacích dokáží skutečné „ zázraky“.

Není žádná dobrá a špatná cesta v jejich používání. Zapojte intuici, poslouchejte ladičky jednotlivě, ve dvojicích u uší či se nechejte doslova koupat ve fontáně zvuků po rozeznění vícerých ladiček jemným úderem o sebe.

Tyto ladičky se mohou stát Vaším dobrým průvodcem na cestě k harmonii, balanci v těle i mysli a povedou Vás k otevření se vyšším úrovním vědomí.

"Andělé"pro váš klidný spánek

Nemůžete spát? Zkuste sadu "Andělé"...

Sada Andělské ladičky, která je tvořena třemi ladičkami velmi vysokých frekvencí, má trochu záhadný a tajemný název. Neovlivňuje nic konkrétního na těle či v našem biopoli, ale napojuje nás do říše vyššího vědomí, intuice a vědění. Pokud nasloucháme tónům těchto ladiček, dostáváme se mimo náš čas a prostor.

Ladičky rozezní naše lebeční kosti a  otevírají dveře mysli do vyšších úrovní, ladí nás do meditačního nastavení. Díky propojení s duchovním světem nám mohou přinášet potřebné vize a poznání.

Jejich frekvence jsou velmi vysoké (4096, 4160, 4225 Hz) a lze je cítit nejen jako vibrace v celé naší hlavě, ale i kolem nás, kdy se prostor stává energeticky čistým, jakoby křišťálovým.

Při rozeznění ladiček o sebe budete zahaleni do spršky jasných kapek vibrací, které se snáší jako průzračná voda.

Ladička s frekvencí 4096 nese označení Křišťálová a je možné s ní pracovat i samostatně ve spojení s křišťálem vybroušeným do jednoho hrotu. Pokud rozezníme ladičku jemným úderem na bazi křišťálu, soustředíme zvuk jako léčivý paprsek, který nasměrujeme na místo na těle, které chceme ovlivnit.

Tyto ladičky jsou báječným pomocníkem pro klidný spánek. Stačí párkrát rozeznít před usnutím a zahalit se do jiskřivých a očistných tónů….

 

Sada C a G - perfektní kvinta

Jedna z nejsilnějších kombinací ladicek, označovaná jako perfektní kvinta. Ideální pro všechny, kteří chtějí s laděním začít. Působením těchto frekvenci se tělo a mysl dostává do harmonie, klidu a vyrovnanosti. Napomáhá snižovat stres, podporovat klidný spánek, udržovat optimální krevní tlak a vyrovnávat nervový systém.
Sada je tvořena dva a ladičkami C 256 Hz a G 384 Hz. Tyto ladicky tvoří dokonalou kvintu, jsou označovány i jako jin jang a představují rovnováhu na všech úrovních býti.
Během krátké doby (30 - 60s) nám ladicky mohou pomoci uklidnit vše rozbouřené, navodit klid a uvolnění.
Nápomocné jsou i na úrovni fyzické, působí nápomocně při kašli, zánětech, podporují srdeční činnost, upravují menstruaci, vylepšují paměť

Jsou součástí sady Harmonické spektrum, kterou lze plně doporučit všem, ktere ladění oslovilo a chtějí touto cestou ovlivnit své tělo a mysl na hlubší úrovni a dovést své tělo a mysl do harmonie a klidu.
Ladicky se rozezní úderem o aktivátor nebo lehce o kolena, lze je rovněž rozeznit o sebe navzájem a ponořit se do fontány alikvotnich zvuků.
Poslouchají se u uší (vždy nezapomeneme ladicky uší vyměnit, tak aby se na levou i pravou stranu dostalo C i G) a lze s nimi působit i nad tělem v energetickém biopoli.