Tajemství ukryté v solfeggio frekvencích

Na internetu lze vyhledat mnoho informací o solfeggio frekvencích. Ne vždy jsou informace úplně přesné. Pojďme se tedy podívat, jak to s těmito frekvencemi doopravdy je a jak nám mohou být prospěšné.

Solfeggio pochází od slova solfege. Ve slovníku najdeme po slovem solfege či solfeggi vysvětlení, že se jedná o solmizační slabiky pro studium zpěvu. Solmizace je vyjádření not pomocí slabik, tak jak si možná někteří pamatují z hodin zpěvu (do, re, mi, …etc.)

Na slově solfeggio tedy není nic mystického, název není spojen pouze s frekvencí těchto ladiček. Můžeme vzít jakoukoliv stupnici, označit noty slabikami a můžeme nazvat solfeggio.

Pravdou je, že sada ladiček označovaná jako solfeggio má velmi silný potenciál v působení na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, na úrovni mysli i duševně duchovní.

Původní sestava frekvencí obsahovala 6 frekvencí, jejich historie sahá daleko do starověku, bývají spojovány s gregoriánskými chorály a jejich vysoce léčivým potenciálem v období 10.století, ale možná jsou mnohem starší. Jsou spojeny se slabikami počátečních vět z Chvalozpěvu Jana Křtitele – Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La (396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, 852 Hz)

Další tři frekvence (174, 285 a 963 Hz) přibyly díky panu Leonardu Horowitzovi, jehož kniha The Healing Code of the Biological Apocalypse, kterou napsal společně s Dr. Josephem Puleo, přitáhla k solfeggio frekvencím opět pozornost.

Mezi frekvence solfeggio řady patří známá a často citovaná a používaná frekvence 528 Hz, označovaná také jako DNA, spojovaná s „opravou DNA“, na kterou lze spíše nahlížet jako na optimalizaci prostředí pro ideální fungování naší DNA díky strukturalizaci vody v buňkách vlivem této frekvence, díky čemuž se buňky snadno zbavují toxinů.

Někteří terapeuté spojují frekvence solfeggio s čakrami (396 s kořenovou, 417 se sakrální, atd), nicméně jejich účinek je mnohem komplexnější, nemusí být tak striktně vázán na čakry co do frekvence a přesného spojení s čakrovými místy. Tyto ladičky mají pozitivní a hluboký efekt na celé tělo. Byla by velká škoda limitovat se v jejich užívání pouze soustředěním na určitou čakru či na jeden konkrétní účinek. V různých kombinacích dokáží skutečné „ zázraky“.

Není žádná dobrá a špatná cesta v jejich používání. Zapojte intuici, poslouchejte ladičky jednotlivě, ve dvojicích u uší či se nechejte doslova koupat ve fontáně zvuků po rozeznění vícerých ladiček jemným úderem o sebe.

Tyto ladičky se mohou stát Vaším dobrým průvodcem na cestě k harmonii, balanci v těle i mysli a povedou Vás k otevření se vyšším úrovním vědomí.